0532 636 58 78

MICROSOFT PROJECT ÇALIŞMA ADIMLARI:

FÇ KURUMSAL UYGULAMALI – MICROSOFT PROJECT ÇALIŞMA ADIMLARI:
1. Projenin başlangıç tarihinin belirlenmesi. Çalışma takvimi ve diğer – genel program seçeneklerin (options) - düzenlemeler.
2. Proje özet görevinin (Project summary task) girilmesi. Projenin adı FC-İNŞAAT1 gibi.
3. Ana görevlerin (aktiviteler) girilmesi-Özet Görevler
4. Detay görevlerin (iç) girilmesi – düzeylendirme işlemlerinin yapılması ve sürelerin girilmesi.
5. WBS (İş Kırılım) Kodlarının belirtilmesi. Alfabetik ya da sayısal kodlar. A.1.1 gibi.
6. Görevler arasındaki bağlantıların (dependency) yapılması. Bittiğinde başlar (Fİnish to start ilişkisi gibi)
7. Kilometre taşlarının (milestone) belirtilmesi. Önemli aşamalar.
8. Kısıtlamalar (Constraints). Belli bir tarihte başlamalı (Must Start On) gibi.
9. Kritik yolun (Critical Path) belirtilmesi
10. Biçimlendirmeler (formats) - Gantt Biçimlendirmeleri
11. Zaman Çizelgesinin (Time Line) kullanımı
12. Diğer Görünümler (Views) ve Tablolar / Filtreleme. Farklı bilgiler almak için.
13. Kaynakların (Resources) tanımlanması – Çalışma, Malzeme, Maliyet
14. Kaynakların Atanması-Ayarlamalar-Leveling. Kaynak çakışmaları, aşırı yüklemeler varsa.
15. Sabit maliyetlerin (varsa) atanması. Maliyet tablolarından.
16. Raporlar – tablolar ve görünümler (temel)
17. Temeli (Baseline) kaydetmek. Planlama aşamasının tamamlanması olarak.
18. Yürütme – aktiviteleri güncelleme/tamamlama
19. İlerleme çizgilerini (progress lines) gösterme.
20. Raporlar – tablolar ve görünümler (gerçekleşen)
21. Çok projeyle çalışmak / alt proje eklemek ve kaynak paylaşımı. (Gerekirse)
22. Özel Alanlar (Custom Fields). Gerekirse.
23. Kazanılmış Değer (EV) Raporları. Projenin gidişatı hakkında raporlar.  
 
Bu sıralama tümüyle özgün olarak geliştirdiğim bir çalışmanın sonucudur. Microsoft Project ile yaptığımız çalışmanın sırasını (aşamalarını) oluşturmaktadır.
Bir projede görevlerin girilmesinden raporlamaya kadar yapılacak işlemleri bu sırada takip ediyoruz.
 
 
 

Diğer Yazılar